Hiển thị 1–8 của 26 kết quả

Các tai nạn trong cháy nổ thường gây thiệt hại vô cùng nghiêm trọng cả về người và của. An toàn phòng chống cháy nổ là điều rất cần thiết đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào nhằm bảo vệ nhằm bảo vệ tài sản của công ty, đảm bào sức khỏe của người lao động và khách hàng.
Để hạn chế về các thiệt hại nêu trên, ngày nay chúng ta có nhiều cách khác nhau và trên thị hiện nay xuất hiện một loại thiết bị hỗ trợ đó đèn chống cháy nổ.

Các tiêu chuẩn chống cháy nổ:
Tiêu chuẩn chống cháy nổ dùng để đánh giá các thiết bị điện có khả năng ngăn ngừa sự cố cháy nổ, và có thể chịu đựng sự cố cháy nổ xảy ra. Một thiết bị điện theo chuẩn chống cháy nổ được thiết kế sao cho phần vỏ của thiết bị điện sẽ cô lập sự cố nổ gas hay hơi bên trong thiết bị. Từ đó ngăn ngừa nguy nguy cơ cháy nổ do hồ quang của thiết bị điện gây ra.

  • Phân loại thiết bị điện / điện tử dựa vào nơi lắp đặt hoặc sử dụng.
  • Kiểu bảo vệ trong môi trường nguy hiểm.
  • Phân loại nhóm khí
  • Phân lớp nhiệt độ