Hiển thị 1–8 của 28 kết quả

Đèn nông nghiệp công nghệ cao ra là sản phẩm LED chuyên dụng chiếu sáng nhân tạo nông nghiệp công nghệ cao được sản xuất qui mô công nghiệp, phù hợp với trình độ và điều kiện nông nghiệp Việt Nam, kèm theo qui trình sinh học sử dụng phù hợp với một số đối tương góp một phần trong hiện đại hóa, tái cấu trúc nông nghiệp Việt Nam.

Đèn Compact, Đèn Huỳnh quang, Đèn LED, Thiết bị chiếu sáng